Language: EN | PL | DE | IT

O projekcie

Normy ISO dotyczące Specyfikacji i Weryfikacji Geometrii Wyrobów (GPS) definiują międzynarodowyjednolity język składający się z symboli, który pozwala jednoznacznie i kompletnie określać na rysunkach technicznych wszystkie wymagania dotyczące mikro- i makrogeometrii wyrobu, wraz z odpowiadającymi im wymaganiami dotyczącymi procesu kontroli, uwzględniając obecne możliwości w zakresie technologii pomiaru i badania. Pozwala to uniknąć niejednoznaczności i niespójności podczas planowania procesów wytwarzania i kontroli oraz dodatkowych kosztów związanych z czasochłonnymi ustaleniami pomiędzy klientem i dostawcami.
GPS która jest z natury związana z projektowaniem części mechanicznych, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i jest niezbędna we współpracy klient-dostawca.

Na podstawie doświadczeń członków konsorcjum, a zwłaszcza VW - partnera przemysłowego, można być pewnym, że zarówno firmy, jak i inżynierowie oczekują wysokiej jakości oferty szkoleniowej z zakresu Specyfikacji i Weryfikacji Geometrii Wyrobów. Fakt, że tak uznana marka w branży motoryzacyjnej jaką jest VW, uważa ten problem za ważny pokazuje jak istotne jest rozwiązanie tego problemu.

W ramach projektu GPS-VToolbox opracowano innowacyjną treść i strukturę programu nauczania. Program kursu został opracowany z uwzględnieniem aktualnych trendów panujących w kształceniu inżynierów, a także przypadków opartych na praktyce.

Konsorcjum składa się z bardzo doświadczonych partnerów i ekspertów w proponowanym temacie.Koordynatorem Projektu jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska). Innymi zaangażowanymi partnerami są: Politechnika Warszawska (Polska), Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen Nurnberg (Niemcy), Universita Degli Studi di Padova (Włochy), Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (Rumunia), University of Huddersfield (Wielka Brytania), Interstaatliche Hochschule fur Technik Buchs NTB (Szwajcaria), Ecole Normale Superieure de Cachan (Francja) i Volkswagen AG (Niemcy). Większość członków Konsorcjum uczestniczyła we wspólnych unijnych projektach związanych z kształceniem zawodowym. Członkowie Konsorcjum posiadają specjalistyczną wiedzę w szerokim zakresie dziedzin i dzięki temu, w temacie Projektu, mają wspólnie uzupełniające się kompetencje.

Główny produkt projektu, czyli oferta szkoleniowa pt."Specyfikacja i Weryfikacja Geometrii Wyrobów jako narzędzie do spełnienia aktualnych wymagań", została opracowana wykorzystaniem metody blended-learning.

Treść jest przekazywana przez moduły eLearning-owe, do których dostęp, z założenia, jest możliwy przez Internet. Moduły mogą być jednak dostarczane w formacie, który umożliwia korzystanie z nich również w trybie offline, w celu uniknięcia problemów spowodowanych możliwymi ograniczeniami w korzystaniu z Internetu przez pracowników w przemyśle. Treści e-learning-owe składają się z tekstu objaśniającego wzbogaconego (tam gdzie to możliwe) o grafikę, wideo, animacje, symulacje, praktyczne przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania przez kursanta.

Każdy moduł edukacyjny został opracowany przez autorów z 2. różnych uczelni, dodatkowo treść została poprawiona przez trzeciego członka Konsorcjum.

Treść zawiera również quizy w formie pytań dotyczących zrozumienia treści, które umożliwiają zweryfikowanie poziomu przyswojenia wiedzy przez kursanta. Ze względu na szerokie zastosowanie specjalistycznych terminów, korekta w języku angielskim musiała zostać przeprowadzona przez native speakera z zakresu GPS.

Proponowany program kursu obejmuje następujące rozdziały (w nawiasach autorzy, współautorzy i recenzenci):

1.    Charakterystyki geometryczne (WUT, UH, rec. UniPD)
2.    13 podstawowych zasad ISO (WUT, ENS, rec. TUC)
3.    Wymiary liniowe (WUT, UH, rec. UniPD)
4.    System pasowań i ograniczeń ISO (WUT, UH, rec. UniPD)
5.    Wymiary kątowe (FAU, UBB, rec. ENS)
6.    Tolerancje geometryczne  (FAU, UBB, rec. NTB)
7.    Tolerancje kształtu (FAU, UBB, rec. NTB)
8.    Bazy (UTC, WUT, rec. UniPD)
9.    Tolerancje kierunku (UBB, ENS, rec. FAU)
10.  Tolerancje położenia (ENS, UNIPD, rec. WUT)
11.  Tolerowanie profilu (NTB, UTC, rec. ENS)
12.  Tolerancje bicia (UniPD, NTB, rec. ENS)
13.  Modyfikatory materiałowe (WUT, TUC, rec. ENS)
14.  Inne modyfikatory (WUT, TUC, rec. ENS)
15.  Tolerancje ogólne (TUC, FAU, rec. UBB)
16.  Złożone cechy geometryczne (UBB, UniPD, rec. UTC)
17.  Struktura powierzchni (UH, NTB, rec. UBB)
18.  Tolerowanie złożeń (FAU-WUT, rec. ENS)
19.  Łańcuchy wymiarowe (WUT-FAU, rec. ENS)
20.  Niepewność pomiaru (UBB-NTB, rec. UniPD)
21.  Reguły decyzyjne (WUT-ENS, rec. TUC)
22.  Wytyczne doboru wyposażenia pomiarowego (UniPD, rec. wszyscy)
23.  Weryfikacja przy użyciu klasycznych przyrządów pomiarowych (TUC-WUT, rec. ENS)
24.  Weryfikacja przy użyciu maszyn pomiarowych (NTB-UBB, rec. FAU)
25.  Weryfikacja przy użyciu bezstykowych systemów współrzędnościowych (UniPD-TUC, rec. UH)
26.  Weryfikacja przy użyciu przyrządów typu FormTester (ENS-UniPD, rec. UBB)
27.  Weryfikacja w mikro- i nanoskali (FAU-UH, rec. NTB)
28.  Weryfikacja chropowatości powierzchni (UH-FAU, rec. WUT)
29.  Weryfikacja za pomocą sprawdzianów (WUT-ENS, rec. TUC)
30.  Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego (UBB-NTB, rec. FAU)

Docelowym odbiorcą wyników Projektu są pracownicy przemysłu i inżynierowie korzystający z aktualnej dokumentacji GPS określającej wymagania dotyczące wytwarzanych części. Plan przewiduje, że materiały opracowane w ramach Projektu wykorzystane zostaną do szkolenia zawodowego pracowników przemysłu, w szczególności z branży motoryzacyjnej i lotniczej. Poprzez działania upowszechniające i tzw. Multiplier Eventy realizowane przez wszystkich partnerów do Projektu została wprowadzona znaczna liczba członków grupy docelowej. We wszystkich przypadkach otrzymane od nich opinie były bardzo pozytywne.

Kolejną grupą, która została wprowadzona do tematu Projektu, są studenci wydziałów inżynierii mechanicznej. Studenci ci w niedalekiej przyszłości rozpoczną swoje pierwsze prace w przemyśle budowy maszyn. Nabycie przez nich nowych umiejętności umożliwi ich łatwiejsze zatrudnienie. Podczas trwania Projektu kilka grup studenckich z różnych uczelni partnerskich testowało materiały szkoleniowe i funkcjonalność platformy.

Opracowany kurs może stanowić krok w kierunku ustanowienia znormalizowanej i ogólnoeuropejskiej zharmonizowanej oferty edukacyjnej dotyczącej szkolenia zawodowego i trwającego całe życie zawodowe uczenia się inżynierów mechaników.